Skip to content

Fördelar med digital post

Du får tillgång till din post var du än är och inga viktiga papper riskerar att komma bort. En annan fördel är att vi tillsammans sparar in på miljön. Genom att göra ännu fler utskick digitalt är målet att minska vårt årliga koldioxidutsläpp med cirka 2 800 ton. Det motsvarar ungefär 125 000 träd – eller 50 fotbollsplaner med nyplanterad barrskog.

Frågor och svar om digital post

Kontakta oss