Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Aktuella SPAX Nu & Bevis Nu

Strukturerade produkter är placeringar med eller utan återbetalningsskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader. Våra produkter erbjuder olika grad av risk och avkastningsmöjligheter.

Utbud Bevis Nu – ej återbetalningsskyddat

Kvinna och man äter utomhus

Bevis Nu Sverige autocall

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Placeringen har tre års löptid och följer svenska OMXS30 index. En kupong på indikativt 7,5 procent utbetalas årligen så länge index inte fallit mer än 10 procent. Placeringen har även ett kursfallsskydd på indikativt -30 procent samt en möjlighet att förtidslösas. Teckningsperiod till och med 1 februari 2019 på bankkontor och 3 februari 2019 via telefonbanken.

Rött hus på vintern

Bevis Nu Sverige terrass

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns ännu god potential för aktier. Placeringen har fem års löptid och följer svenska OMXS30 index. Beviset ger indikativ 175 procent av uppgången i index och index kan falla med indikativt 50 procent innan placeringen innebär en förlust. Teckningsperiod till och med 1 februari 2019 på bankkontor och 3 februari 2019 via telefonbanken.

Sydafrikansk valuta

Bevis Nu Tillväxtvalutor

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En placering med fem års löptid kopplad till en valutakorg bestående av fem tillväxtvalutor mot euron. Oavsett korgens utveckling så utbetalas årligen en fast kupong på indikativt 13 procent. Vid förfall återbetalas nominellt belopp justerat med förvaltningsavgiften och korgens utveckling mot euron. Teckningsperiod till och med 25 januari 2019 på bankkontor och 27 januari 2019 via telefonbanken.

Svenska flaggan

Bevis Nu Svensk industri

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En placering kopplad till en aktiekorg med sex svenska industribolag, där alla bolagen har rekommendationen ”Köp” från Swedbanks aktieanalytiker. Placeringen har en löptid på drygt nio månader och ger möjlighet till indikativt 350 procent av uppgången upp till ett ”tak” på fem procent. Produkten har ett visst skydd på nedsidan, ned till indikativt -15 procent. Teckningsperiod till och med 25 januari 2019.

Utbud SPAX Nu

Robotarm i en fabrik

SPAX Nu Framtid MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 1 februari 2019 på bankkontor och 3 februari 2019 via telefonbanken.

Pojke häller vatten på en annan pojke

SPAX Nu Vatten MAX

SPAX Nu Vatten är en återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med åtta bolag med inriktning mot vattenhantering. Betydande investeringar inom området vatten är nödvändiga för att möta framtida behov. Placeringen ger en bred och global exponering mot bolag med koppling till vattenhantering. Teckningsperiod till och med 1 februari 2019 på bankkontor och 3 februari 2019 via telefonbanken.

Man lyfter ett barn

Kampanj - SPAX Nu Global hållbar BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Teckningsperiod till och med 1 februari 2019 på bankkontor och 3 februari 2019 via telefonbanken.

Äldre man och kvinna med två barn i trädgård

SPAX Nu Golden age

I stora delar av västvärlden är den demografiska trenden densamma, nämligen en allt mer åldrande befolkning. Med en befolkning som blir allt äldre ställs nya krav och skapar en ökad efterfrågan på vissa produkter och tjänster. I placeringen samlas aktier som väntas kunna gynnas av den rådande trenden. Teckningsperiod till och med 1 februari 2019 på bankkontor och 3 februari 2019 via telefonbanken.

Broschyr SPAX Nu och Bevis Nu

SPAX Nu och Bevis Nu – Strukturerade placeringar

Se våra produkter med lägsta teckningspost 10 000 kronor.

Stäng Skriv ut