Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Tillåtna investeringar inom depåförsäkring

Ek i soluppgång

Med depåförsäkring kan du välja att placera i en rad finansiella instrument på olika marknader, alltifrån aktier, optioner och depåbevis till ETF, derivat, och strukturerade produkter. Samt ett stort antal fonder.

Handel inom försäkringen avser finansiella instrument som är upptagna till handel på så kallade reglerade marknader inom EES, vilket motsvarar det som tidigare kallades auktoriserade börser, eller på marknadsplatser utanför EES som bedöms ha motsvarande status. På dessa marknadsplatser kan man utgå från att likviditeten är tillfredsställande och att kvaliteten på handeln i övrigt är god.

Du kan också handla med finansiella instrument på vissa typer av marknadsplatser som står under tillsyn, främst så kallade handelsplattformar (MTF, eller Multilateral Trading Facilities).

Swedbank Försäkring avgör självständigt vilka finansiella instrument som kan handlas inom depåförsäkringen.

Tillåtna placeringar

Följande finansiella instrument tillåts för närvarande (februari 2011) inom Swedbank Försäkrings depåförsäkringar.

1. Finansiella instrument noterade på reglerade marknader inom EES-länderna.
Godkännandet avser samtliga typer av finansiella instrument utom aktier och andra eventuella aktierelaterade finansiella instrument (exempelvis teckningsrätter eller optioner)som har getts ut av Swedbank.

Exempel på tillåtna instrument är aktier, depåbevis, emissionsrätter, ETF:er (börshandlade fonder) och olika typer av räntebärande instrument (såsom obligationer, nollkupongare, räntebärande certifikat, konvertibler och förlagslån).

2. Finansiella instrument noterade på marknadsplatser utanför EES-länderna och som av banken bedöms lämpliga
Godkända marknadsplatser och finansiella instrument framgår av tabellen längre ned på sidan

3. Andra marknadsplatser som står under tillsyn
Aktier och aktierelaterade finansiella instrument (teckningsrätter och liknande) som är noterade på

  • First North (Nya Marknaden)
  • Xterna listan
  • Aktietorget
  • Nordic MTF

4. Derivatinstrument 
Endast köp och försäljning av standardiserade optioner är tillåtna. Det är inte tillåtet att utfärda optioner, förutom så kallade covered calls.

Med covered calls menas att man utfärdar en köpoption samtidigt som man innehar underliggande aktier.

Handel med warranter, så kallade långa köp- och säljoptioner, är tillåtet.

5. Fonder
För tillåtna fonder, se Kapitalförsäkring under Fondlista som återfinns under Swedbank/Sparbankernas Fondtorg.

6.Strukturerade produkter
Strukturerade produkter utgivna av Swedbank, exempelvis Spax, Max, aktiebevis, aktiekorgbevis. Den strukturerade produkten får dock ej medföra risk att ge ett negativt värde, det vill säga att innehavaren blir betalningsskyldig vid förfall eller försäljning under löptiden.

7. Premieobligationer
Köp och försäljning av premieobligationer är tillåtet.

8. Otillåtna investeringar
Förvärv av andra tillgångar än de som anges under punkterna 1 till 7 får inte göras. Följande tillgångar får exempelvis inte förvärvas:

  • Guld eller andra värdefulla metaller
  • Råvaror
  • Kapitalförsäkringar

Det är inte tillåtet att handla med terminer, det vill säga köp och försäljning av värdepapper på termin.

Placering i Swedbank-aktier är ej tillåtet.

Blankning av aktier eller andra värdepapper är inte heller tillåtet.

Vid eventuella tveksamheter om en tilltänkt investering är tillåten ska du kontakta ditt kontor inom Swedbank eller sparbankerna. Du kan också ringa Telefonbanken.

Godkända utländska marknadsplatser utanför EES

 Nation Marknadsplats Finansiella instrument
 Australien Australian Stock Exchange /ASX Aktier i ASX (All Ordinariees Index = 500 st)
 Kanada S&P Toronto Stock Exchange Aktier i index TSX 60
 Hongkong Stock Exchange of Hong Kong Aktier i Hang Seng-index (består av 34 aktier)
 Japan Tokyo Stock Exchange Aktier i index Nikkei 225 (Består av 225 aktier)
 Schweiz Zürich Stock Exchange Aktier i SMI-index (består av 26 aktier)
 Singapore Stock Exchange of Singapore / SES STI . Singapore Straits times index (Består av 49 aktier)
 USA New York Stock Exchange/NYSE Aktier i index S&P500

Sparformer depåförsäkring

Depåsparande är möjligt inom kapitalförsäkring samt inom pensionsförsäkring (endast större engångsinsättningar och flyttkapital). Observera att olika uttags- och skatteregler gäller för kapitalförsäkring respektive pensionsförsäkring. 

Stäng Skriv ut