Sparbanken Tanum värnar om föreningslivet i vårt verksamhetsområde. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom att avsätta pengar till sponsorstöd på hemmaplan. Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur, samhälle och ideell verksamhet.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta marknadschef Henrik Carlsson via mail.