Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Dags för föreningsmöte?

Fotboll

Dags för skifte på förtroendeposterna? Det innebär att föreningen också ska meddela banken uppgifter kring vilka personer som ska ha dispositionrätt till föreningens pengar. Vi på Sparbanken Tanum underlättar gärna för er - använd vår mall för dispositionsrätt.

Hämta dokumentet här

Det är viktigt att endast behöriga personer ingår avtal med oss. Efter era årsmöten ser vi därför att ni lämnar in:

- En bestyrkt kopia på årsmötesprotokollet, märkt med organisationsnummer eller kundnummer.
- Ett bestyrkt protokollsutdrag som visar vem eller vilka som äger rätt att teckna firman, där namn och personnummer tydligt framgår.

Om firmateckningen framgår av årsmötesprotokollet behöver inte något annat protokoll lämnas in. Det är viktigt att formuleringen i protokollet är "föreningens firma tecknas av". Om det är fler än en firmatecknare, ange även om de tecknar gemensamt eller var och en för sig.

Om firmatecknare inte framgår av årsmötesprotokollet, så vill vi ändå ha in en kopia av protokollet. Detta för att vi ska kunna se att det finns en styrelse som är beslutsför och rätt sammansatt.

Även om det inte skett några förändringar vad det gäller firmateckningen ber vi er ändå lämna in nya protokoll efter varje årsmöte. På detta sätt kan vi säkerställa att inga förändringar skett.

I samband med att ni har årsmöte ber vi er att se över lämnade behörigheter för er internetbank.

Allt ovan efterfrågas för att vi vill säkerställa er förenings säkerhet.

Stäng Skriv ut