Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Koncernkonto

Koncernkonto gör att du kan utnyttja koncernens samlade likviditet på ett effektivt sätt. Med Koncernkonto avräknas de ingående bolagens negativa och positiva banksaldon mot varandra på ett samlingskonto. Det innebär minskat kreditutnyttjande, ökad förräntning och bättre överblick.
  • Bättre förräntning på innestående medel.
  • Effektivare likviditetsplanering och bra överblick över den samlade likviditeten.
  • Enkel och snabb administration.

Så här fungerar koncernkonto

I koncerner, och andra företag med flera enheter, kan en enhet sitta med överskottslikviditet samtidigt som en annan tvingas ta lån utifrån. Med Koncernkonto har varje enhet ett eget underkonto som är anslutet till ett samlingskonto, kallat koncernkonto.
På koncernkontot avräknas de underliggande kontonas positiva och negativa saldon mot varandra. Det gör att koncernen aldrig behöver utnyttja högre krediter än nödvändigt och ger en bra överblick över den samlade likviditeten.


Koncernkontot är både ett effektivt instrument för likviditetshantering och ett administrativt system med färdiga rutiner och rapporter som förenklar bevakningen av företagets in- och utbetalningar.
Koncernkontot består av ett samlingskonto samt ett antal underkonton och utformas individuellt för varje kund gällande antal nivåer, ränteberäkning
och annat.

Råd och tips

Om ditt företag är anslutet till internetbanken har du, så fort du loggat in och förutsatt att du är behörig, alltid tillgång till aktuell information om alla transaktioner, saldon, krediter och räntor på kontot. Du kan också enkelt skapa och ta fram olika rapporter samt ändra koncernens interna villkor och limiter.

Information om den statliga insättningsgarantin


Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: › › › www.insattningsgarantin.se.

Pris

Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste bankkontor för uppgift om pris för denna tjänst utifrån ditt företags behov.

Skaffa Koncernkonto

Vill du veta mer, eller skaffa Koncernkonto? Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste bankkontor.

Hitta ditt bankkontor

Stäng Skriv ut