Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Klientmedelskonto

Som förvaltare är du skyldig att ha kunderna/klienternas medel åtskilda från företagets egna medel. Med hjälp av Klientmedelskonto kan ni avskilja klientens pengar från företagets egna medel.
  • Pengarna avskiljs från egna medel.
  • Kundernas/klienternas medel är skyddade genom insättning på kontot.
  • Medel från en eller flera kunder/klienter kan hanteras på kontot enligt den redovisningsskyldiges önskemål.

Så här fungerar Klientmedelskonto

Klientmedelskontot är ett konto för företag som är redovisningsskyldiga och förvaltar medel för klients räkning, till exempel fastighetsmäklare eller advokatbyråer. Som förvaltare är du skyldig att ha kunderna/klienternas medel åtskilda från företagets egna medel.
Klientmedelskontot kan kombineras med de flesta tjänster inom bankens företagsutbud. Om ditt företag är anslutet till Internetbanken har du, när du loggat in och beroende på behörighet, alltid tillgång till aktuell information om transaktioner, saldon, krediter och räntor på Klientmedelskonto.

Råd och tips

Om ditt företag är anslutet till internetbanken har du, så fort du loggat in och förutsatt att du är behörig, alltid tillgång till aktuell information om alla aktiviteter på kontot.

Information om den statliga insättningsgarantin


Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: › › www.insattningsgarantin.se.

Pris

Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste bankkontor för uppgift om pris för denna tjänst utifrån ditt företags behov.

Skaffa Klientmedelskonto

Vill du veta mer, eller öppna Klientmedelskonto? Kontakta din kundansvarige eller ditt bankkontor.

Hitta ditt bankkontor

Stäng Skriv ut