Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Konton

fjorden2

Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Med ett konto i svenska kronor, bankgiro och i utländsk valuta har ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

Med konto i SEK och Bankgironummer får ditt företag en effektivare hantering av kund- och leverantörsbetalningar, löner och skatter. Alla företagets in- och utbetalningar samlas på ett konto. Kontot blir ännu mer användbart om det kombineras med olika betaltjänster så som till exempel kort och eventuellt med en kontokredit.

Valutakonto är speciellt utformat konto för företag som gör affärer i utländsk valuta. Valutakontot används för både in- och utbetalningar i alla vanliga valutor. OBS! Det går inte att göra in- och utbetalningar i kontanter på valutakontot.


Tips!

Genom att ansluta företaget till e-bokföring  får ni en direktkoppling mellan ert företagskonto, internetbetalningar och er bokföring vilket gör att ni kan bokföra snabbare, enklare och säkrare.

Företagskonton

Konto i SEK

Företagskonto

Företagskonto är ett transaktionskonto som kan användas för företagets samtliga in- och utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.

Penningmarknadskonto

Är ett konto som passar för företagets samtliga in- och utbetalningar. Kontot ger dig en god översikt och underlättar din likviditetsplanering.

Koncernkonto

Koncernkonto gör att du kan utnyttja koncernens samlade likviditet på ett effektivt sätt. Med Koncernkonto avräknas de ingående bolagens negativa och positiva banksaldon mot varandra på ett samlingskonto. Det innebär minskat kreditutnyttjande, ökad förräntning och bättre överblick.

Konto i valuta

Valutakonto

Gör ditt företag export- och importaffärer i samma valuta? Då kan det löna sig att skaffa ett valutakonto. Med valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor och importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

Bankgironummer

Nyckeln till valfrihet.
Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

Klientmedelskonto

Som förvaltare är du skyldig att ha kunderna/klienternas medel åtskilda från företagets egna medel. Med hjälp av Klientmedelskonto kan ni avskilja klientens pengar från företagets egna medel.

Stäng Skriv ut